Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Новини
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
2_danriss.png
Проект DANRiSS „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българорумънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (RIS)”
19.07.2019
Информация за проекта (150.91 KB) Работна среща - планиране и управление на проекта (143.95 KB) Информация за проведената среща (142.24 KB Работна среща Констанца (186.29 KB) DANRiSS...
site_logo_bg.gif
Още Новини
Представяне
Изпълнителна агенция

Изпълнителна агенция  "Морска администрация"(ИАМА) е юриди- ческо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.
Статутът на ИАМА е регламентиран в  Кодекса  на  търговското корабоплаване  -  чл. 360, ал. 1. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Интернет страница: http://www.marad.bg
E-mail:
bma@marad.bg
БУЛСТАТ:
121797867

Обслужващата банка: ОББ АД
BIC: UBBSBGSF

СОФИЯ
IBAN в лева: BG33-UBBS-8888-3119-8335-01
IBAN в евро: BG82-UBBS-8888-3419-8335-40

КЛОН ВАРНА
IBAN в лева: BG55-UBBS-8888-3119-8559-00
IBAN в евро: BG77-UBBS-8888-3419-8559-40

КЛОН БУРГАС
IBAN в лева: BG46-UBBS-8888-3119-8548-01
IBAN в евро: BG95-UBBS-8888-3419-8548-40

КЛОН РУСЕ
IBAN в лева: BG35-UBBS-8888-3119-8614-01
IBAN в евро: BG84-UBBS-8888-3419-8614-40

КЛОН ВРАЦА
IBAN в лева: BG82-UBBS-8888-3119-8623-01
IBAN в евро: BG34-UBBS-8888-3419-8623-40

Работно време: плаващо от 7,30 до 18,30 часа с обедна почивка 30 мин. между 12:00 до 14:00 часа, а на звената за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 часа с осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите. В случаите, когато има потребители на административни услуги в служебните помещения в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 (два) астрономически часа.

Агенцията:

 • организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
 • осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
 • упражнява контрол за:
  а) спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби;
  б) спазването на условията на труд и живот на моряците;
  в) предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
  г) спазване на изискванията за качество на корабните горива.
 • организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
 • упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
 • организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
 • издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
 • води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;
 • Осъществява и още следните функции:

Харта на клиента (188.5 KB)


 

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed