Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
01.07.2011 Втора национална среща и Международен семинар по проект „Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” - WATERMODE
Голям размер

 

На 29 и 30 юни 2011г. в гр.Варна, Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА) организира и проведе Втора национална среща и Международен семинар по проект „Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” с акроним WATERMODE.

В срещата участваха представители на заинтересованите институции, организации и бизнеса, както и г-н Данчо Симеонов, областен управител на гр.Варна.

Срещата беше открита от к.д.п. Сергей Църнаклийски, изпълнителен директор но ИА „Морска администрация”. В обръщението си към участниците той посочи, че ефективността на съвременните транспортни превози зависи изключително много от добрата връзка между елементите на логистичната верига - наличието на информация за насочеността на товарните потоци, предлагането на гъвкави транспортни схеми, развита и адекватна транспортна инфраструктура, в т.ч. модерни интермодални терминали. Кап. Църнаклийски отбеляза също така, че в рамките на проекта WATERMODE са направени сериозни проучвания и оценки на транспортни схеми с интермодален превоз, в които водният транспорт и българските пристанищни терминали са основни участници.

В този проект ИАМА е партньор с още 14 участници (държавни институции и частни юридически лица) от Югоизточна Европа.  В проекта участват седем държави-членки на ЕС (Италия, България, Австрия, Румъния, Унгария, Гърция и Словения) и три съседни на ЕС държави – Албания, Сърбия и Черна гора.

Втората национална среща по проект WATERMODE беше организирана с цел да се запознаят заинтересованите страни, предимно участниците и ангажираните с процеса на развитие на транспортната логистика в България институции и представители на бизнеса, с постигнатите резултати от изпълнението на проекта и очакваните реални постижения за страната и региона, в резултат на съвместната работа с партньорите.

Представителите на бизнеса проявиха изключителен интерес към срещата . Според тях успешното изпълнение на проекта създава реална  възможност за развитието не само на интермодалната логистика в региона на Югоизточна Европа, но и за цялостното развитие на икономиката на България.

На проведения на 30 юни 2011г.,  Международен семинар на тема: „Мрежа за мултимодалност  - представяне потенциала на интермодалната логистика  в  Югоизточна Европа”, присъстваха  представители на партньорите по проекта, експерти от държавната администрация и частния сектор в областта на логистиката, мултимодалните превози и пристанищата. Изнесените презентации от представители на Пристанищен комплекс Русе, Пристанище Лом, Свободна зона – Русе, „Шенкер ЕООД”- България, както и от гостите от Италия  (г-жа Мара Питаколо, ръководител на проект WATERMODE от Пристанищна администрация Венеция и представител на Пристанищна администрация Леванте) и Турция (д-р Гюлден Болук от Университета Акдениз в Анталия) предизвикаха оживени дискусии след участниците.

Архив
- 2018 г.
- 2017 г.
- 2016 г.
- 2015 г.
- 2014 г.
- 2013 г.
- 2012 г.
- 2011 г.
- 2010 г.
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed