Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
24.04.2013 Втора национална среща на форума на заинтересованите страни (DSF – DaHar Support Forum) по темата на проект „DaHar"
Голям размер

На 23 април 2013 г. в заседателната зала  на Общинска администрация в гр. Лом се състои Втората национална среща на Форума на заинтересованите страни по темата на проект „DaHar”. Международният проект DaHar - Danube Inland Harbour Development е по Оперативна програма за транс-национално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”.  ИА „Морска администрация” е един от партньорите.

В  срещата участваха представители на областната и общинската администрация, на Министерство на околната среда и водите, на Националното сдружение на българските спедитори,  на ДП „Пристанищна инфраструктура, на концесионера на пристанище Лом – „Порт Инвест”, на клъстер „Зелен товарен транспорт”, на „Хъс” ООД, на партньорите по проекта от община Силистра.

 Г-н Константин Костадинов, изпълнителен директор на „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД информира, че товарооборота е повече от 520 хиляди тона, като това са около 16% от възможностите. Очаква се работата на фирмите „Хъс” и „Барит майнинг” в района на Лом да спомогне за увеличаване на тези цифри.

К.в.п. Тони Тодоров, ръководител на екипа на ИА „Морска администрация” по проект DaHar и директор на Д „МА – Лом” запозна участниците във форума с постигнатите в средата на проекта резултати. Постигнато е повече от планираното. Проектът ще постигне целите си. Това ще доведе до възможност за подобряване на капацитета и функционалната специализация на пристанищата в малките и средни по големина градове по река Дунав в системата на транспортната логистика.

Заинтересованите по темата на проекта бяха информирани и за проведената неотдавна във Вуковар, Хърватия Международна конференция (Master class).  Лекторите представиха своите гледни точки  за насърчаване на мултимодалния транспорт на дунавските страни от Югоизточна Европа, за перспективите за развитие на транспортната логистика в региона, обобщи кап. Тодоров.

Красимира Андреева, мениджър по проекта от община Силистра представи демонстрационния вариант на системата за Речни информационни услуги, която ще заработи до края на м. април т.г. и ще може да се ползва, както от фирми, така и от граждани.

Борил Иванов от националното сдружение на българските спедитори подчерта, че се търси синхронизация между различните видове транспорт като никой от тях не се толерира, за да се намери оптималния за товародателя вариант. Транспортът по река Дунав има много недостатъци, които всички заинтересовани много добре знаят. И всички заедно трябва да се „преборят” за ръст на товарите до 20% до 2020 г., каквито са плановете на европейските страни.

Любомир Сяров от „Зелен товарен транспорт” обясни предимствата на интермодалния транспорт и информира, че повече от 10 фирми вече са редовни членове на клъстера и очакват изгодно цялостно логистично решение за своите товари. Това е бъдещето, обобщи г-н Сяров.

Участниците във Втората национална среща на Форума на заинтересованите страни по предмета на дейност на проект DaHar бяха единодушни, че изпълнението на проекта не само ще допринесе за възможности в развитието на пристанище Лом, но и да се  подобри живота на хората от общината.

 

Архив
- 2018 г.
- 2017 г.
- 2016 г.
- 2015 г.
- 2014 г.
- 2013 г.
- 2012 г.
- 2011 г.
- 2010 г.
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed