Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Процедури
Номер в профила на купувача: 1
Дата на публикуване: 06.10.2015
Последна промяна: 20.05.2016
открита процедура | Номер в РОП: 00021-2015-0005 | Статус: възложена

Надграждане и интегриране на съществуващите информационни системи на ИА „Морска администрация” за подобряване качеството на предоставяните административни услуги

16.11.2015 14:00
04.11.2015 16:30
16.11.2015 14:30

Настоящата обществена поръчка включва предоставянето на услуги по надграждане и интегриране на съществуващите информационни системи на ИА „Морска администрация” за подобряване качеството на предоставяните административни услуги. Предмет на настоящата обществена поръчка е конверсия на каталози и създаване на нови бази данни, както и техническа помощ при реализация на интерфейси до външни системи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, към съществуващите информационни системи „Електронен регистър на морските лица” и „Електронен регистър на корабите“, „Електронен регистър на пристанищните оператори в Република България“ и „Електронен регистър на пристанищата в Република България“.

Услуги

Документи

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed