Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
На вниманието на българските моряци и на българските менингови фирми 25.11.2013
Голям размер


Информация за контактните точки за подаване на жалби по Морската трудова конвенция 2006 от морските лица
Дата на влизане в сила на Морската трудова конвенция 2006 - 20 август 2013 г.

 

1. В случай, че морското лице е наето на работа на кораб, плаващ под българско знаме (без значение дали морското лице е сключило договор с менинг агент или е наето пряко от корабособственика), контактната точкa за подаване на жалби по Морската трудова конвенция 2006 е:

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Адрес: бул. "Дондуков" № 3, София 1000
e-mail: secr-glsecretar@gli.government.bg 
Телефон: 02 / 988 51 72


2. В случай, че морското лице е наето на работа на кораб, плаващ под чуждо знаме и няма договор с менинг агент, контактните точки за подаване на жалби по Морската трудова конвенция 2006 са администрацията на държавата на знамето, под което плава корабът и Изпълнителна агенция „Морска администрация”:

Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Адрес: Ул. Дякон Игнатий 9, София 1000
e-mail: bma@marad.bg
Телефон: 02 / 930 09 10

Контактна точка на Администрация на държавата на знамето - информация за всяка контактна точка на Администрация на държавата на знамето, под което плава корабът, може да бъде намерена на www.ilo.org


3. В случай, че морското лице е наето на работа на кораб, плаващ под чуждо знаме и има договор с менинг агент контактните точки за подаване на жалби по Морската трудова конвенция 2006 са Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и администрацията на държавата на знамето, под което плава корабът:

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Адрес:
бул. „Дондуков” № 3, София 1000
e-mail: secr-glsecretar@gli.government.bg
Телефон: 02 / 988 51 72

Контактна точка на Администрация на държавата на знамето - информация за всяка контактна точка на Администрация на държавата на знамето, под което плава корабът, може да бъде намерена на www.ilo.org

Информация морски лица
- Контактни точки за подаване на жалби по Морската трудова конвенция – 2006 г., от морските лица
- Дати за явяване на изпити и допуснати кандидати
• София
• Бургас
• Варна
• Лом
• Русе
- Национални стандарти за провеждане на обучения за плаване на море
- Програми за подготовка за придобиване на правоспособности за работа на море
- Национални стандарти за провеждане на обучения за плаване по вътрешните водни пътища
- Програми за подготовка за придобиване на правоспособности за вътрешни водни пътища
- Дневници за документиране на плавателен стаж
- Списък на одобрените учебните заведения и центрове провеждащи курсове за специална и допълнителна подготовка на морски лица
- Демоверсия на програмата за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности
- Тестови въпроси включени в изпитите за придобиване на правоспособности на море
- Тестови въпроси включени в изпитите за придобиване на правоспособности по ВВПЕ

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed