Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
26.06.2013 Информация относно моряшките колективни трудови договори, изисквани по силата на Морската трудова конвенция
Голям размер

 


Пояснение относно моряшки кoлективни трудови договори (324.63 KB)

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Новини


На вниманието на българските моряци

Препоръки към българските морски лица, във връзка с опити за фалшифициране на документи за плавателен стаж и за правоспособнoст
Обява за промяна в издаването на свидетелства за правоспособност, валидни за работа на борда на танкери
„Моряшка книжка“ не е документ за самоличност

На вниманието на българските корабопритежатели

Наложени органичения на морски лица от български и чужди администрации

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed