Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Наложени органичения на морски лица от български и чужди администрации 20.10.2017
Голям размер

 

 Наложените ограничения на морски лица, да заемат съответните длъжности на кораби

Документ №

Вид на документа, Държава

Ограничение

Участък от р. Дунав

От дата

До дата

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

На вниманието на българските моряци

Обява за промяна в издаването на свидетелства за правоспособност, валидни за работа на борда на танкери
Циркулярно писмо на IMO за издаваните нови сертификати за професионална подготовка от Изпълнителна агенция "Морска администрация"

На вниманието на лицензираните менингови фирми


Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed