Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Наредба № 6 от 05 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България,Обн. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., доп. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 27 Януари 2017 г.
Нормативни актове
- Нови, изменени и допълнени нормативни актове
- Международни договори, по които Република България е страна (в превод на български език)
- Право на ЕС*
• Морски транспорт
• Корабоплаване по вътрешните водни пътища
• Морски лица
• Пристанища и пристанищни услуги
• Предложения
- Закони
- Подзаконови актове
- Тарифи
- Задължителни правила
- Разпореждания на изпълнителния директор
- Разпореждане на директор Дирекция "Морска администрация-Варна"
- Разпореждане на директор Дирекция "Морска администрация-Бургас"
- Разпореждане на директора на Дирекция "Речен надзор-Русе"
- Разпореждане на директора на Дирекция "Речен надзор-Лом"
- Морски спасително-координационен център
- Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
- За проверка на инспекторски карти

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed