Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Процедура по обжалване

 

Корабопритежателят или негов представител в Република България има право да обжалва заповедта за задържане или отказ на достъп до българско пристанище или рейд.  Обжалването може да се извърши пред изпълнителния директор на ИА "МА"  чрез директора на съответната дирекция „Морска администрация – Бургас/Варна“ или пред местния административен съд в 14 дневен срок от издаването на заповедта. Обжалването не спира изпълнението на такава заповед.

Тежестта на доказването на обстоятелствата в подадена жалба срещу неправомерно задържане или забавяне на кораб се носи от корабопритежателя на кораба. Допълнителна информация във връзка с процедурата за обжалжане може да се намери тук „Appeal

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed