Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

 

Port State Control

Contact list on PSC matters

National coordinator on PSC matters:

Name:   
 Georgi Stoyanov
e-mail address:  
 georgi.stoyanov@marad.bg
 


District offices contact points:

Executive Agency “Maritime Administration”, Directorate Varna
Department “Survey, Certification and Registration of Ships and Shipowners”
5 Primorski Blvd Varna 9000
District coordinator: Capt. Angel Alexandrov
telephone: +359 889984753
e-mail: psc_vn@marad.bg

Executive Agency “Maritime Administration”, Directorate Burgas
Department “Survey, Certification and Registration of Ships and Shipowners”
3 Al. Batemberg Blvd Burgas 8000
District coordinator: Capt. Stamat Stamatov
telephone: +359 879829678
e-mail: psc_bs@marad.bg

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване

RSS feed