Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Контакти
Варна

Дирекция "Морска Администрация" - Варна

Варна 9000
бул. Приморски 5
Телефон: 052 / 684 922
Факс: 052 / 602 378
e-mail: hm_vn@marad.bg

Директор
Валентин Петков Енчев
Телефон: 052 / 684 922
Факс: 052 / 602 378
e-mail: hm_vn@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели "
Началник отдел:
Телефон: 052 / 684 940
Факс: 052 /  684 939
e-mail:  fsi_vn@marad.bg
 

Държавен пристанищен контрол
Телефон:
052 / 684 940
Факс: 052 /  684 939
e-mail: psc_vn@marad.bg

Отдел: "Квалификация и регистрация на морските лица"
Началник отдел::Мартин Нухов
Телефон: 052 / 684 964
Факс: 052 / 602 378
e-mail: stw_vn@marad.bg

Отдел: "Контрол и опазване на морската среда, търсене и спасяване"
Началник отдел: Пламен Йорданов Бонев
Телефон: 052 / 684 954
Факс: 052 / 602 378
e-mail: mep_vn@marad.bg

Отдел: "Експлоатационна годност на пристанищата"
Началник отдел:
Диана Руменова Василева
Телефон: 052 / 633 261, 052 /  684 945
Факс: 052 / 633 266
e-mail: dpa_vn@marad.bg

Отдел: "Икономика на морска администрация"
Началник отдел: Веселина Николова Джеджева
Телефон: 052 / 684 949
Факс: 052 / 602 378
e-mail: apfso_vn@marad.bg

Морски спасително-координационен център - Варна
Дежурен експерт:
Телефон: 052 / 603 264, 052 / 603 268, 052 / 633 067
Факс: 052 / 603 265
Мобилен: 0888 952 113
e-mail: mrcc_vn@marad.bg, mrcc.varna@gmail.com

 


 

София
Варна
Бургас
Русе
Лом

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасителен координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed