Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Контакти
Бургас

Дирекция "Морска Администрация" - Бургас

Бургас 8000
ул. Княз А. Батенберг 3
Телефон: 056 / 875 775
Факс: 056 / 840 064
e-mail: hm_bs@marad.bg

Директор
Живко Христакев Петров
Телефон: 056 / 875 775
Факс: 056 / 840 064
e-mail: hm_bs@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели "
Началник отдел: Станимир Милчев Николов
Телефон: 056 / 875 773
Факс: 056 / 840 064
e-mail: fsi_bs@marad.bg 
Държавен пристанищен контрол
Телефон / Факс: 056 / 844 340
e-mail: psc_bs@marad.bg


Отдел: "Квалификация и регистрация на морските лица"
Началник отдел: Зоя Стоянова Иванова
Телефон: 056 / 875 765
Факс: 056 / 875 788
e-mail: stw_bs@marad.bg

Отдел: "Контрол и опазване на морската среда "
Началник отдел:
Дария Костова Пишева
Телефон: 056 / 875 770
Факс: 056 / 840 064
e-mail: mep_bs@marad.bg

Отдел: "Експлоатационна годност на пристанищата"
Началник отдел:

Телефон: 056 / 822 344
Факс: 056 / 822 433
e-mail: dpa_bs@marad.bg

Отдел: "Икономика на морската администрация"
Началник отдел: Диана Стефанова Иванова
Телефон / Факс: 056 / 875 787
e-mail: apfso_bs@marad.bg

София
Варна
Бургас
Русе
Лом

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Списък на задържаните и банирани кораби

Списък на задържаните и банирани кораби в българските пристанища по реда на държавния пристанищен контрол

За проверка на инспекторски карти

За проверка на автентичността и валидността на инспекторската карта на служителите на ИА"Морска администрация" извършващи проверки по държавния пристанищен контрол, контрол на администрацията на знамето и инспекции по сигурността на корабите и пристанищата, моля позвънете на тел. +359 52 603268

Обществени поръчки

„Организиране и провеждане на реален тест с превоз на мултимодални единици по европейски коридор №4” в изпълнение на дейност по проект Зелени мултимодални транспортни коридори” (SEE/C/0003/3.3/X– GIFT)

RSS feed