Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
е-услуги

 

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) приема и издава електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, чието удостоверение по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис е издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

 

 

Услугата използва само валидни електронни документи. Към момента валидни за ИА"МА" електронни документи са документи със следните характеристики:

Изисквания за начина на приемане на електронно подписани документи:

 • чрез електронна поща съгласно стандартите: SMTP, както е описан в RFC 821, и MIME, описан в RFC 2045, 2046, 2047, 2048, 2049 и BCP0013;
 • чрез външни носители:
 1. дискета (1.44 MB FDD)-форматирана с файлова система FAT 16 или FAT 32;
 2. CD (R, R/W) - със стандартна файлова система ISO 9660.
Адрес на официалната електронна поща на ИАМА, чрез който ИАМА официално приема и изпраща официални електронни документи:
  • eлектронен адрес: ebma@marad.bg ;
  • пощенския адрес, на който следва да се изпращат преносими физически носители със записани електронни документи, адресирани до Изпълнителния директор на ИАМА и ИАМА - гр.София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9;
  • адрес, на който преносими физически носители със записани електронни документи могат да се доставят в ИАМА - гр.София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9, ет.8, стая № 6.
  Формат на електронните документи:

      Електронните документи следва да са изготвени и подписани в следните формати:

  • *.doc, *.xls , създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия "XP" или други софтуерни продукти, предлагащи същата възможност за директно подписване на електронния документ в посочените формати;
  • *.pdf , създаден и записан със средствата на Adobe Acrobat, минимална версия "6.0 CE" или друг софтуерен продукт, предлагащ същата възможност за директно подписване на електронния документ в този формат;
  • *.msg , създаден със средствата на MS Outlook / Outlook Express - минимална версия 2000, или друг софтуерен продукт предлагащ същата възможност за директно подписване на лектронното съобщение в този формат.


  Изисквания за начина на изпращане на електронно подписани документи:

      От ИАМА се изпращат само официални електронни документи - тези които са подписани с универсален електронен подпис, както и такива, които не отговарят на тези условията, но са признати по силата на влязъл в сила международен акт, по който Република България е страна или са подписани с електронен подпис, удостоверението на който е признато за равностойно на удостоверение, издадено от български доставчик.
  Изпращането на изходящи електронни документи от ИАМА се извършва чрез електронна поща, съгласно стандартите: SMTP, както е описан в RFC 821, и MIME, описан в RFC 2045, 2046, 2047, 2048, 2049 и BCP0013.
  Изпълнителният директор на ИАМА осъществява кореспонденция и издава административни актове във формата на електронно подписани документи, за които има възможност да бъдат създадени в следните формати:

  • doc, xls ,създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия "XP" или други софтуерни продукти, предлагащи същата възможност за директно подписване на електронния документ с посочените формати;
  • msg , създаден със средствата на MS Outlook / Outlook Express - минимална версия 2000, или друг софтуерен продукт предлагащ същата възможност за директно подписване на електронното съобщение с този формат;

      Обвързването на регистрационния номер на издаваните от ИАМА електронно подписани документи става чрез новосъздадени електронни съобщения, съдържащи регистрационния номер и дата, към които се прикрепят регистрираните електронни документи.

  Приложение
   e_services.doc (59.5 KB)

  е-услуги
  Антикорупция

  С лице към хората

  Телефон 112

  Морски спасителен координационнен център

  Контакти.

  Списък на задържаните и банирани кораби

  Списък на задържаните и банирани кораби в българските пристанища по реда на държавния пристанищен контрол

  RSS feed