Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Процедури до 01.11.2015
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Договоряне без обявление: Доставка на гориво
[17.01.2019]
Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление (927.91 KB) Спецификация №1 (226.79 KB) Спецификация №2 (226.79 KB) Информация за сключен договор (165.73 KB) Справка за плащания по...
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Договаряне без обявление Доставка и подмяна на механизми и оборудване в машинно отделение на м/к „Пристис”.
[17.06.2016]
Решение за откриване на процедура и покана - 27.10.2015 г. (628.21 KB) Документация - 27.10.2015 г. (3.2 MB) Образци - 27.10.2015 г. (87 KB) Доклад на комисията - 19.11.2015 г. (276.5 KB) ...
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:Договаряне без обявление "Доставка на двигател за м/к "Пристис"
[17.06.2016]
Решение за откриване на процедура и покана - 27.10.2015 г. (610.86 KB) Документация - 27.10.2015 г. (2.98 MB) Образци - 27.10.2015 г. (80.65 KB) Доклад на комисията - 19.11.2015 г. (275.03 KB) ...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Функционална поддръжка на локалната мрежа на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, администриране на Lotus Domino сървъри публикувана на 23.07.2015 г.
[20.05.2016]
Публична покана (126.38 KB) Образци (83.22 KB) Документация (2.35 MB) Окончателен протокол - 10.07.2015 г. Договор за изпълнение на поръчката (347.25 KB) Ценово прадложение (76.33 KB) Справка...
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Ремонт на м/к „ПРИСТИС”
[24.03.2016]
Решение за откриване на процедура (372.44 KB) Обявление (1.02 MB) Документация за участие (280.46 KB) Условия за участие (720.57 KB) Образци (91.24 KB) Протокол 1 - 09.10.2015 г. (324.32 KB) ...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Проектиране и изпълнение на интериорен дизайн на помещение – фронт офис на ИА „Морска администрация”, находящо се в гр. Варна, бул. „Приморски” № 5, ет.1
[30.12.2015]
Документация (2.86 MB) Образци (169 KB) Протокол (126.55 KB) Договор (126.49 KB) Справка за извършени плащания (37.32 KB) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП (202.67...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Застраховане на недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и на движими вещи – частна държавна собственост, и групова застраховка „Трудова злополука” за екипажите на и служителите, извършващи проверка на плавателните средства, както и на служителите, които осъществяват контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност на агенцията“
[30.12.2015]
Документация (2.61 MB) Образци (208 KB) Регистрационни документи на плавателните съдове (7.87 MB) Имущество подлежащо на застраховане (159 KB) Протокол за работата на комисията (291.02 KB) Договор...
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка и подмяна на навигационно и радио оборудване на м/к „ПРИСТИС”
[01.12.2015]
Решение за откриване на процедура (388.21 KB) Обявление (974.24 KB) Документация за участие (280.79 KB) Условия за участие (683.12 KB) Образци (87.61 KB) Отговор на запитване №1760/23,09,2015...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извънгаранционна поддръжка на Националната информационна система SafeSeaNet”
[30.11.2015]
Публична покана - 13.11.2015 г. (771.12 KB) Документация - 13.11.2015 г. (156.84 KB) Условия зя участие - 13.11.2015 г. (836.96 KB) Образци - 13.11.2015 г. (188 KB) Техническо задание -...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Реконструкция на сградно, канализационно и водопроводно отклонения за сградата на ИА „Морска администрация”, дирекция „Морска администрация – Бургас”, находяща се в гр. Бургас, ул. „Княз А. Батенберг” № 3.
[26.11.2015]
Документация - 16.10.2015 г. (331.22 KB) Условия за участие - 16.10.2015 г. (829 KB) Образци - 16.10.2015 г. (99.92 KB) Протокол за работата на комисията - 02.11.2015 г. (334.35 KB) Договор за...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Ремонт на покрив и вътрешна ВиК инсталация на сграда на ИА „Морска администрация”, дирекция „Морска администрация – Бургас”, находяща се в гр. Бургас, ул. „Княз А. Батенберг” № 3.
[26.11.2015]
Публична покана (452.65 KB) Документация (330.95 KB) Условия за участие (906.05 KB) Образци (117.83 KB) Протокол за работата на комисията (387.19 KB) - 12.09.2015 г. Договор за изпълнение на...

      12 Следваща Последна  

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed