Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Декларации
Декларации по чл.12, т.1 от Закона да предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Декларации на служители от ИАМА София (11.56 MB) Декларации на служители от ДМА Бургас (23.06 MB) Декларации на служители от ДМА Варна (15.11 MB) Декларации на служители от ДРН Лом (11.12...
Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Декларации от А-В Декларации от Г-Е Декларации от Ж-К Декларации он Л-Н Декларации от О-Р Декларации от С-Я Списък на служителите не дали съгласие за публикуване (42...
Регистри на подадените декларации по "ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО" , ИА "Морска администрация"
[05.12.2018]
Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ, Изпълнителна агенция "Морска администрация" (182.57 KB) Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от...

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed