Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
* 30.11.2017

 

 

*Линковете, предоставени в настоящата рубрика, са към консолидираните текстове на актовете от вторичното право на Европейския съюз. Консолидираните текстове служат само за информационни цели и нямат правно действие. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не носи отговорност за тяхното съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu). Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в консолидираните версии на актовете.

Право на ЕС*
- Морски транспорт
- Корабоплаване по вътрешните водни пътища
- Морски лица
- Пристанища и пристанищни услуги
- Предложения

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed