София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Архив » 2011 г.

25.10.2011 Публикувано е Разпореждане №111 на изпълнителния директор, с което се определят изискванията за водене на дневник за документиране на операциите с разрушаващи озона вещества
Голям размер

 

Документът е в рубрика Нормативни документи - Разпореждания на изпълнителния директор - Разпореждане № 111 


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени