София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Нормативни актове » Морски спасително-координационнен център

Контакти. 01.09.2014

Безопасно корабоплаване, чисто море и спасени хора!

 

Морският спасително-координационен център (МСКЦ) е националният спасителен център при бедствия, аварии и замърсяване на морето в българския морски отговорен район за търсене и спасяване в Черно море.

Съгласно „План за приемането на кораби, нуждаещи се от помощ във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България”, МСКЦ е „точка за контакт” за кораби, нуждаещи се от помощ и намиращи се във вътрешните морски води и териториалното море на Република България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Контакти с МСКЦ:

тел. 112

тел: +359 52 633067; +359 52 603268

моб: +359 88 8952113;

факс: +359 52 603265

e-mail: mrcc@marad.bg

Inmarsat: 420722210

VHF Ch 16

МСКЦ Варна се носи денонощно дежурство за приемане на сигнали


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени