София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Нормативни актове » Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура по обжалване

 

Корабопритежателят или негов представител в Република България има право да обжалва заповедта за задържане или отказ на достъп до българско пристанище или рейд.  Обжалването може да се извърши пред изпълнителния директор на ИА "МА"  чрез директора на съответната дирекция „Морска администрация – Бургас/Варна“ или пред местния административен съд в 14 дневен срок от издаването на заповедта. Обжалването не спира изпълнението на такава заповед.

Тежестта на доказването на обстоятелствата в подадена жалба срещу неправомерно задържане или забавяне на кораб се носи от корабопритежателя на кораба. Допълнителна информация във връзка с процедурата за обжалжане може да се намери тук „Appeal


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени