София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Нормативни актове » Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

 

Port State Control

Contact list on PSC matters

National coordinator on PSC matters:

Name:   
 Georgi Stoyanov
e-mail address:  
 georgi.stoyanov@marad.bg
 


District offices contact points:

Executive Agency “Maritime Administration”, Directorate Varna
Department “Survey, Certification and Registration of Ships and Shipowners”
5 Primorski Blvd Varna 9000
District coordinator: Capt. Angel Alexandrov
telephone: +359 889984753
e-mail: psc_vn@marad.bg

Executive Agency “Maritime Administration”, Directorate Burgas
Department “Survey, Certification and Registration of Ships and Shipowners”
3 Al. Batemberg Blvd Burgas 8000
District coordinator: Capt. Stamat Stamatov
telephone: +359 879829678
e-mail: psc_bs@marad.bg


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени