София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Актуално » На вниманието на българските моряци

Указание на изпълнителния директор на ИАМА относно доказване на плавателен стаж по чл.44, т.4, буква „г” пред ИА „Морска администрация” за нуждите на придобиване на право за заемане на длъжност „Водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда” 08.03.2018

© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени