София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Работа

Конкурс за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Речен надзор - Русе”, отдел „Квалификация и регистрация на морски лица” с месторабота гр. Русе. 22.07.2019

© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени