Програма за минималните изисквания за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособности "Шкипер на кораб за спорт и развлечение"