Забрана за приставане на плавателни съдове на необезопасени пристани, мостици и други съоръжения