Национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Елементарна първа помощ".