Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. ...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. чл. 37, т. 1, букви „б” и „г”), „Главен механик от 750 до 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 2, букви „б” и „д”), „Втори механик от 750 до 3000 kW” и „Втори механик над 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 4/5, букви „б” и „д”)
Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 76.94 KB