Програма за провеждане на курс, изискван от чл. 36, т. 1, буква „А” на Наредба № 6 с лица, притежаващи образование по специалност „Корабоводене” с образователно квалификационна степен бакалавър