Програма за провеждане на курс, изискван от чл. 36, т. 2, буква „г”, чл. 36, т. 5, буква „г” и чл. 36, т. 6, буква „г” на Наредб...

Програма за провеждане на курс, изискван от чл. 36, т. 2, буква „г”, чл. 36, т. 5, буква „г” и чл. 36, т. 6, буква „г” на Наредба № 6, с лица притежаващи средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене – морско”
Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 82.38 KB