Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. ...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. чл. 37, т. 1, букви „г”), „Главен механик от 750 до 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 2, букви „д”), „Втори механик от 750 до 3000 kW” и „Втори механик над 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 4/5, букви „д”)
Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 75.67 KB