Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност

Главен механик на кораб с КСУ над 3000kW (съгласно чл.37, т.1, буква "а"), Главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000kW (съгласно чл.37, т.2, буква "г"), Втори механик на кораб с КСУ над 3000kW и Втори механик на кораб с КСУ от 750 до 3000kW (съгласно чл.37, т. 4/5, буква "г"), покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02
Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 280.47 KB