Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност

Капитан далечно плаванена кораб над 3000БТ", които притежават плавателен стаж като "Старши помощник капитан на кораб над 3000БТ", (съгласно чл. 36, т.1, буква ”г”)
Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 221.28 KB