Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност

"Капитан далечно плаване на кораб над 3000БТ", които притежават плавателен стаж САМО като "Вахтен помощник капитан на кораб", (съгласно чл. 36, т.1, буква ”г”)
Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 263.55 KB