Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност

"Капитан далечно плаване на кораб от 500 до 3000БТ", които притежават плавателен стаж като "Старши помощник капитан до или над 3000БТ, (съгласно чл. 36, т.2, буква ”д”)
Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 253.46 KB