Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност

"Капитан далечно плаване на кораб от 500 до 3000БТ", които притежават плавателен стаж САМО като "Вахтен помощник капитан над 500БТ", (съгласно чл. 36, т.2, буква ”д”)
Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 270.32 KB