Национални стандарти за провеждане на обучение в курс "Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма"