ПРОЕКТ: „НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ” – По-висока квалификация и компетентност чрез поддържане и повишаване на знанията и умения...

ПРОЕКТ: „НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ” – По-висока квалификация и компетентност чрез поддържане и повишаване на знанията и уменията на служителите”. Проектът се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ рег. № 14-22-10/29.09.2014 година,