Публикувано е ново разпореждане на директора на ДМА Варна №В-3-72/28.04.2016 г.