Публикувано е Разпореждане на изпълнителния директор № 120 относно дневниците за регистриране на плавателната практика на стажантите и условията за нейното провеждане