Публикувани са изменения и допълнения в Наредба №12 за реда за проверките по реда на държавния пристанищен контрол