Разпореждане № 113/14.02.2023 г. за обявяване на безопасно газене в акваторията на пристанище за обществен транспорт Русе - безмитна зона.