Публикувано в Разпореждания на Изпълнителния директор на ИАМА "Указание относно изпълнението на изискванията на т. 7 от раздел VIII „Противопожарни средства“ на Разпореждане № 68 от 12 юни 2014 г."