Национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен"