Решение за изпълнение (ЕС) 2015/668 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на признаването на някои организации в съо...

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/668 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на признаването на някои организации в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 2595)