Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1928 на Комисията от 4 ноември 2016 година относно определянето на превозвания товар за катего...

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1928 на Комисията от 4 ноември 2016 година относно определянето на превозвания товар за категориите кораби, различни от пътнически кораби, ро-ро кораби и контейнеровози съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт