Проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“ - EUCISE 2020

 Проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“ - EUCISE 2020

Номер на проекта Проект № 608385

Номер на поканата: FP7-SEC-2013-1

 

Финансиране: 

Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (7РП)

Период за изпълнение на проекта:

декември, 2014 г. - декември, 2018 г.

Кратко описание на основните цели на проекта :

Проектът постига възможно най-широката експериментална среда на иновативни и съвместни процеси между европейските морски институции. Целта на интегрираното морско наблюдение е да създаде информационна осведоменост за дейностите по море, оказващи влияние върху:

  • Морската безопасност и сигурност
  • Граничния контрол
  • Морското замърсяване и морската среда
  • Контрол на  рибарството
  • Общо прилагане на законодателството
  • Защита
  • Търговия и икономика.

Проектът е разделен на три фази:

  • фаза 1 – работни пакети 2, 3, 4 и 5 – дефиниране на проекта.
  • фаза 2 – работни пакети 6, 7 и 9 – предоперационо валидиране.
  • фаза 3 – работни пакети 5, 8 и 10 – последваща оценка.

 Специфична цел:

Специфичната цел на EUCISE2020 е да създаде тестова платформа с мрежа от нодове, свързващи участващите публични органи по отношение на  обмяната на междусекторни информационни услуги и данни; мрежата ще се използва за оценяване в контекста на CISE.

Проектни партньори

В проекта участват 37 партньора от Италия, Испания, Португалия, Великобритания, България, Румъния, Франция, Белгия, Ирландия, Германия, Дания, Хърватия, Норвегия, Финландия и Гърция.

 Водещ партньор:

Италианската космическа агенция (Agenzia Spaziale Italiana)

 Бюджет на Изпълнителна агенция „Морска администрация”:

232 958.00 евро

 Уебсайт на проекта:

http://www.eucise2020.eu/