Служебно заличаване на плавателни средства, регистрирани в пристанище Варна