Национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Капитан на плаващо техническо средство"