Информация относно задължението на българските корабопритежатели на кораби над 5000 БТ да докладват разхода на гориво