Обществено обсъждане в периода 19 март – 20 април 2020 г. на проект на Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав