Съобщението на ЕК във връзка с правилата на Европейския съюз по отношение на правата на пътниците в различните видове транспорт, в контекста на развиващата се ситуация относно болестта COVID-19.